O závodě

ŠumpeRUN: Běh pro zdraví a komunitu s lokálním duchem

Projekt ŠumpeRUN má jasné poselství: podpořit fyzickou aktivitu a zdravý životní styl mezi obyvateli Šumperka a jeho okolí. Tento běžecký závod je koncipován tak, aby oslovil co nejširší veřejnost - od amatérských běžců, přes rodiny s dětmi, až po ty, kteří se chtějí jednoduše zúčastnit a bavit v přátelském prostředí.

Název projektu, "ŠumpeRUN", je vtipným slovním spojením, které reflektuje lokální identitu a zároveň jasně komunikuje jeho hlavní aktivitu. Slovo je kombinací názvu města "Šumperk" a anglického slova "run" (běh), a zároveň foneticky rezonuje s označením "Šumperan", což je formální pojmenování obyvatel tohoto malebného města.

ŠumpeRUN není jen o běhu. Jeho trasa vede účastníky skrz historické centrum Šumperka, čímž upozorňuje na bohaté historické a kulturní dědictví města. Tímto způsobem projekt nejen podporuje fyzickou aktivitu, ale také vzdělává a zvyšuje povědomí o lokální historii a kultuře.

Dalšími klíčovými cíli projektu jsou podpora pozitivní interakce mezi účastníky, místními obyvateli a návštěvníky města, a nabídka platformy pro místní podniky, aby se prezentovaly a stimulovaly místní ekonomiku. ŠumpeRUN také slouží jako platforma pro sociální interakci a budování komunitní soudržnosti, což vše přispívá k celkovému zlepšení kvality života ve městě.

Tak se běží v ŠumpeRUN - běh, který spojuje komunitu, podporuje zdraví a oslavuje kulturní dědictví Šumperka!