Kontakt

Kontakt

Bohuslav Vondruška
ředitel závodu
tel.: 723 240 024

Jan Kostecký

předseda Šumperského běžeckého spolku
tel.: 733 316 266

Michal Kleštinec
tel.: 608 316 454


Pořadatelé závodu

Město Šumperk – oddělení kultury a vnějších vztahů MěÚ Šumperk
Bohuslav Vondruška, vedoucí oddělení
nám. Míru 364/1
787 01 Šumperk
IČO: 00303461, DIČ: CZ00303461


Šumperský běžecký spolek
Mánesova 1292/3, 787 01 Šumperk
IČO 08939004
spolek není plátcem DPH
Zapsaný: Spisová značka L 19058 vedená u Krajského soudu v Ostravě